Informatie

Watervoerende scheuren


Door een scheur in de wand of vloer kan er een actief waterlek aanwezig zijn. Deze lekkage zal eerst geïnjecteerd moeten worden voordat er verder aan de wand of vloer gewerkt kan worden. Afhankelijk van de grootte van de lekkage kan er handmatig of elektrisch geïnjecteerd worden. BETONmonteur heeft de beschikking over verschillende injectiemethode zodat wij altijd de juiste oplossing voor dit soort lekkages kunnen aanbieden. Hierbij maken bij gebruik van de producten van Grout Tech, een Nederlandse leverancier van injectiebenodigdheden.

Lekkende doorvoeren


Plaatsen waar kabels en gas- en waterleidingen het pand binnen komen (doorvoeren) zijn vaak de oorzaak van lekkages. Meestal worden deze lekkages veroorzaakt doordat er geen of onvoldoende aandacht is besteed aan het goed afdichten van de gaten. Vaak wordt hier PUR-schuim voor gebruikt, maar dit is niet geschikt om een doorvoer waterdicht af te sluiten. Door het aanbrengen van een plug van waterdicht cement en de achterliggende ruimte te injecteren, zorgen wij voor een gegarandeerde waterdichte afsluiting.

Optrekkend vocht


Optrekkend vocht wordt veroorzaakt doordat de over het algemeen gemetselde onderliggende fundering verzadigd is met vocht. Door de capillaire werking trekt het vocht in het bovenliggende metselwerk waardoor pleisterlagen, behang e.d. los gaat zitten.

Op plaatsen waar sprake is van vocht ontstaat vaak schimmel op de wanden. Dit kan gevolgen hebben voor uw gezondheid. Door het uitvoeren van injectiewerkzaamheden wordt er een wandafsluiter in de wand zelf aangebracht die voorkomt dat het vocht optrekt. De injectievloeistof zorgt voor een verglazing van het steen en een geïnjecteerde wand zal vervolgens weer jaren bestand zijn tegen vocht.

Doorslaand vocht


Doorslaand vocht wordt veroorzaakt doordat de wanden verzadigd zijn met vocht, een verandering in het grondwaterpeil of door grindnesten en/of scheuren in de gestorte wanden van de kelderbak. Bij bestaande (kelder)ruimtes is het vaak niet mogelijk om de problemen van buitenaf te bereiken door bijvoorbeeld ruimtegebrek of vanwege woningscheidende wanden. De oplossing voor de problemen moet van binnenuit gezocht worden

Omdat problemen met doorslaan vocht vaak worden aangetroffen in combinatie met optrekkend vocht worden de wanden eerst geïnjecteerd. Vervolgens wordt de bestaande wandafwerking verwijderd en wordt er een waterdichte laag op de wand aangebracht. BETONmonteur heeft voor dit proces een eigen methode ontwikkeld met de naam WaterSTOP®.

Klik hier voor meer informatie over de WaterSTOP methode.

Scheuren in wanden en vloeren


Door grondverzakkingen, verbouwingen of constructiefouten is het mogelijk dat er scheuren in de wanden en vloeren ontstaan, waardoor vocht de ruimte binnen kan treden. Dit leidt over het algemeen tot veel ongemak. Door het uitvoeren van injectiewerkzaamheden in de scheur kunnen deze lekkages gestopt worden. Hierdoor ontstaat er een constructief sterke verbinding die de waterdruk kan weerstaan.

Door het aanbrengen van een scheuroverbruggende coating of een met kunststof vezels versterkte vloer, kan vervolgens een afwerking verzorgd worden waarop weer een vloerafwerking zoals tegels of parket met of zonder vloerverwarming kan worden aangebracht.

Dilatatievoeg


Een dilatatievoeg is een voeg die als functie heeft het uitzetten en krimpen van materialen, ook wel werking genoemd, op te vangen. Deze voeg wordt over het algemeen gevuld met kit. BETONmonteur is geautoriseerd applicateur van FlexAtec profielen. FlexAtec is bij uitstek geschikt voor constructieve dilataties in wanden, vloeren, parkeer- en brugdekken, daken en overige verkeersgebieden waar waterdichting en flexibiliteit cruciaal zijn.

Bewegingscapaciteit
FlexAtec heeft een bewegingscapaciteit van 60% compressie en 30% rek. Doordat tijdens installatie een extra 25% compressie wordt toegepast zal de rusttoestand circa 50% beweging in nagenoeg alle richtingen toestaan. Bij een dilatatie van 40 mm is de toelaatbare beweging dus 20 mm!

Waterbestendigheid

FlexAtec bezit bijzondere waterbestendige eigenschappen. Zo kan het materiaal in tunnels worden toegepast als afdichting in zeer beweeglijke dilataties. FlexAtec draagt met gemak vele meters waterdruk boven zich. FlexAtec is toepasbaar voor zowel positieve als negatieve waterdruk. Als waterafdichting toepasbaar in onder andere spoor- en metrotunnels, verzonken wegdelen en kelders.

- Voor renovatie en nieuwbouw.
- Olie- en chemisch resistent.
- Kan rechtstreeks verlijmd worden op beton.
- Zeer lange levensduur.

Klik hier om de FlexAtec brochure te downloaden.